Pozwolenie na budowę KROK PO KROKU

Zanim zabierzesz się za budowę wymarzonego domu musisz załatwić niezbędne formalności czyli uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.
Wizyty w urzędach i wyczekiwane na ich decyzje to jeden z najmniej przyjemnych etapów budowy domu.

Zobacz jaką drogę musisz przebyć:

Krok 1
Sprawdź czy miejscowość, w której zamierzasz się budować posiada  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Krok 2
a) jeśli tak – udaj się do Wydziału Architektury Urzędu Gminy i złóż wniosek o aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub
b) jeśli nie – musisz złożyć wniosek w Wydziale Architektury Urzędu Gminy o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ)

Krok 3
Zwróć się do zakładu energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, gazowego, o wydanie warunków technicznych dostawy mediów, oraz do właściwego zarządcy drogi przy której znajduje się planowana inwestycja i poproś o wydanie oświadczenia o połączeniu działki z drogą publiczną.

Krok 4
Skompletuj pozostałe dokumenty:

 • wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu
 • wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiedniej
 • wyrys z mapy zasadniczej
 • warunki techniczne dostaw mediów (woda, prąd, drogi, gaz)
 • charakterystykę obiektu (obrys budynku wraz z planowanym usytuowaniem go na działce)

Krok 5
a) masz już wypis z Miejscowego Panu Zagospodarowania Przestrzennego
lub
b) masz już Warunki Zabudowy

Krok 6
Zwróć się do geodety, który sporządzi dla Twojej działki mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, przeznaczoną do celów projektowych

Krok 7
Teraz (po konsultacji z architektem, lub naszym biurem) zamów projekt.

 • gotowy z bogatej oferty biur architektonicznych ( typowe projekty domów )
 • indywidualny na zamówienie

Krok 8
Udaj się do architekta z uprawnieniami (lub odwiedź nasze biuro), gdzie wykonana zostanie tzw. adaptacja projektu.
Architekt wykona projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej, oraz dostosuje projekt budowlany.

 • do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy
 • do warunków istniejących w danym terenie, dostosuje fundamenty budynku do warunków gruntowo – wodnych (opinii geologicznej), stref wiatrowych, itd.
 • zaprojektuje trasy przyłączy mediów
 • zaprojektuje wjazd na działkę oraz uzgodni go we właściwym urzędzie do twoich indywidualnych potrzeb

Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się projektem budowlanym.

Krok 9
Posiadasz już wszystkie dokumenty potrzebne do wydania pozwolenia na budowę czyli:

 • 3 egzemplarze projektu budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Przestrzennego
 • warunki techniczne dostawy mediów
 • w przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych wymagane jest postanowienie właściwego organu administracji Architektoniczno-Budowlanej
 • decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej
 • uzgodniony projekt zjazdu

Krok 10
Złóż dokumenty w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego. Urząd w terminie 65 dni wyda decyzję. Uprawomocnienie decyzji o pozwolenie na budowę następuje po dwóch tygodniach. Po tym okresie udaj się do Urzędu po potwierdzenie uprawomocnienia.

Krok 11
Masz już POZWOLENIE NA BUDOWĘ 😉

Krok 12
zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych powiadom Starostwo Powiatowe z siedmiodniowym wyprzedzeniem dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Krok 13
Nie zapomnij o dzienniku budowy, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonania robót. Dziennik budowy jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ w momencie uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę.

Krok 14
MOŻESZ ZACZĄĆ BUDOWĘ!